CAREERS >

 1. Mô tả công việc
- Phát triển các sản phẩm quỹ mở phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường; - Quản lý tài khoản nhà đầu tư của quỹ mở;
- Lập các báo cáo NAV của quỹ mở;
- Phụ trách công tác quản trị quỹ mở;
- Xử lý các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ mở cho nhà đầu tư;

Read more...

Công ty Quản Lý Quỹ Thái Dương cần tuyển dụng Thực tập sinh làm việc tại Quận 7, TP HCM.

 

1. Trợ lý pháp chế và tuân thủ;

2. Trợ lý đầu tư,

Read more...