CAREERS >

 1. Mô tả công việc
- Phát triển các sản phẩm quỹ mở phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường; - Quản lý tài khoản nhà đầu tư của quỹ mở;
- Lập các báo cáo NAV của quỹ mở;
- Phụ trách công tác quản trị quỹ mở;
- Xử lý các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ mở cho nhà đầu tư;

Read more...

1.    Mô tả công việc
–    Lập các BC về DMĐT định kỳ và đột xuất;
–    Kiểm thử rủi ro trong phạm vi DM được giao;
–    Tham gia vào hoạt động quản trị tại các doanh nghiệp đầu tư;
–    Các nghiệp vụ khác có liên quan;

Read more...

  1. Mô tả công việc
Làm việc độc lập: 
- Lập báo cáo phân tích về danh mục đầu tư tiềm năng hoặc doanh nghiệp tiềm năng;
- Đánh giá và tư vấn kiểm soát rủi ro trong đầu tư;
- Soạn ra các đề cương, phân tích cổ phiếu, phân tích chỉ số tài chính;
- Thuyết trình  presentation về danh mục đầu tư; Giới thiệu khả năng tài chính của dự án, Đánh giá dự án đầu tư;
- Tham gia thẩm định doanh nghiệp và tư vấn về tài chính doanh nghiệp;
- Các nghiệp vụ khác có liên quan;

Read more...

Công ty Quản Lý Quỹ Thái Dương cần tuyển dụng Thực tập sinh làm việc tại Quận 7, TP HCM.

Read more...

1| 2 | next | last  >>